Els viatges arqueològics pel Mediterrani oriental de Sadurní Ximénez i Francesc Cambó (1923-1925)

The archaeological travels in the East Mediterranean of Sadurní Ximénez and Francesc Cambó

Marc Mendoza (ES) ORC iD

PYRENAE, vol. 53 núm. 2 (07.2022) (p. 169-187)
DOI: 10.1344/Pyrenae2022.vol53num2.7

Francesc Cambó feu múltiples creuers pel Mediterrani amb el seu iot, el Catalonia. El 1923, per Anatòlia i Grècia, i el 1925, per Egipte i el Llevant, comptà amb la presència de l’aventurer menorquí i hel·lenista aficionat Sadurní Ximénez. Els treballs que aquest darrer publicà posteriorment proporci¬onen una nova perspectiva sobre la naturalesa d’aquests viatges i ens serveixen també per acostar-nos a la seva obscura recerca historico-arqueològica. A més, aquests viatges es possible que sembressin les llavors dels projectes que engegaren immediatament després tant Cambó com Ximénez.

PARAULES CLAU: SADURNÍ XIMÉNEZ, FRANCESC CAMBÓ, CATALONIA, EGEU, EGIPTE, LLEVANT

 

Francesc Cambó hizo múltiples cruceros por del Mediterráneo con su yate, Catalonia. En los de 1923, por Anatolia y Grecia. En los de 1925, por Egipto y el Levante, participó el aventurero menorquín y helenista aficionado Sadurní Ximénez. Los trabajos que este último publicó más tarde luego proporcionan una nueva perspectiva sobre la naturaleza de estos viajes y también nos sirven para abordar su oscura investigación histórica y arqueológica. Además, es posible que estos viajes sembrasen las semillas de los proyectos que comenzaron inmediatamente después tanto Cambó como y Ximénez.

PALABRAS CLAVE: SADURNÍ XIMÉNEZ, FRANCESC CAMBÓ, CATALONIA, EGEO, EGIPTO, LEVANTE

 

Francesc Cambó sailed the Mediterranean Sea with his yacht Catalonia many times. In 1923, through Anatolia and Greece, and in 1925, through Egypt and the Levant, he was accompanied by Sadurní Ximénez, Minorcan adventurer and amateur Hellenist. The works that the latter published afterwards provide a new perspective about the nature of these travels and take us closer to his obscure historical and archaeological research. Furthermore, these travels possibly sowed the seeds of the projects that both Cambó and Ximénez were engaged in immediately afterwards.

KEYWORDS: SADURNÍ XIMÉNEZ, FRANCESC CAMBÓ, CATALONIA, AEGEAN SEA, EGYPT, LEVANT