Los Hitos (Arisgotas, Toledo). Nuevos datos para el conocimiento de un asentamiento rural de prestigio de época visigoda en la península ibérica

Jorge Morín de Pablos, Isabel Sánchez Ramos y José Ramón González de la Cal
PYRENAE, vol. 53 núm. 1 (2022) (p. 219-241)
DOI: 10.1344/Pyrenae2022.vol53num1.10

Aquest treball presenta els resultats inèdits dels treballs de camp i excavacions realitzats entre 2014 i 2020 al jaciment de Les Fites (Arisgotas, Toledo), en el marc d’un projecte de recerca multidisciplinar més ampli sobre el territori de la sedes regia de Toledo i els espais de poder a la península Ibèrica durant l’Antiguitat tardana. L’objectiu és donar a conèixer la recerca en curs d’aquest complex rural relacionat amb les elits visigodes de Toledo, especialment de l’estudi arquitectònic i espacial dels seus edificis més representatius amb funcions funerària, eclesiàstica i residencial. La interdisciplinarietat metodològica basada en la combinació de fotogrametria, restitució arquitectònica, anàlisi de macroscopia òptica de morters, pol·len, polaritat, hidrologia i prospecció geomagnètica permeten així mateix reconstruir el paisatge natural i cultural del jaciment, i plantejar noves hipòtesis sobre la connectivitat, organització, arquitectura de prestigi i funcionalitat d’aquest singular conjunt arquitectònic tardoantic a l’Occident mediterrani.

PARAULES CLAU: ANTIGUITAT TARDANA, PENÍNSULA IBÈRICA, REGNE VISIGOT, TERRITORI, ARQUITECTURA DE PRESTIGI, ASSENTAMENT RURAL, METODOLOGIA ARQUEOLÒGICA