Las casas de Augusta Emerita: urbanismo y modelos de arquitectura residencial

Álvaro Corrales Álvarez
PYRENAE, vol. 53 núm. 1 (2022) (p. 177-201)
DOI: 10.1344/Pyrenae2022.vol53num1.8


L’objectiu principal d’aquesta investigació és una reflexió nova sobre la transmissió dels models arquitectònics romans a les construccions privades emeritenques, a través del filtre d’una tipologia de cases procedent de la tradició mediterrània. La fundació de la colònia Augusta Emerita al segle i a. C. suposa l’assimilació de les tipologies constructives de residències al voltant d’atris i peristils, models d’èxit, testats a tota la geografia de l’Imperi. Des d’un punt de vista arquitectònic, les cases emeritenques no pertanyen només a la tradició itàlica, sinó que presenten elements de caracterització diversa.

PARAULES CLAU: EDILICIA RESIDENCIAL, URBANÍSTICA, SIG, LUSITANIA, S. I A. C. - IV D. C.