Retractació | Retractación | Retraction.

R

Retractació / Retractación / Retraction
(autores: Pyrenae)
PYRENAE, vol. 53 núm. 2 (07.2022) (p. 189)
DOI: 10.1344/Pyrenae2022.vol53num2.8

 

Aquesta Retractació es refereix a l’article d’Andreu i Blanco (53.1, 2022). La lectura es corregeix a Ortiz i Paz (53.2, 2022).

Esta Retractación se refiere al artículo de Andreu y Blanco (53.1, 2022). La lectura se corrige en Ortiz y Paz (53.2, 2022).

This Retraction refers to the article by Andreu and Blanco (53.1, 2022). For the correct reading, see Ortiz and Paz (53.2, 2022).