Inscripciones sobre vidrio. Una nueva marca griega sobre fondo de botella hallada en la ciudad romana de Los Bañales de Uncastillo (Zaragoza, España)

Javier Andreu Pintado y Aitor Blanco-Pérez

PYRENAE, vol. 53 núm. 1 (2022) (p. 159-176)

DOI: 10.1344/Pyrenae2022.vol53num1.7

Aquest treball dona a conèixer una singular marca en grec sobre un fragment de vidre, pertanyent segurament al fons d’una ampolla, recuperat a les excavacions arqueològiques en curs a la ciutat romana de Los Bañales, a la vall de l’Ebre. Després de revisar i ordenar els usos del vidre com a suport epigràfic al món romà, es relaciona el text amb el possible nom d’algun dels uitrarii testificats a la Mediterrània i es proposa, també, amb criteris paleogràfics i arqueològics, una datació per al document.

PARAULES CLAU: EPIGRAFIA GREGA, EPIGRAFIA SOBRE VIDRE, VIDRE ROMÀ, COMERÇ ROMÀ, LOS BAÑALES DE UNCASTILLO