Santuarios ctónicos y narrativas religiosas en la antigua Cirene

Fabiola Salcedo Garcés and Estefanía Benito Lázaro

PYRENAE, vol. 53 núm. 1 (2022) (p. 113-133)

DOI: 10.1344/Pyrenae2022.vol53num1.5

A l’antic nord d’Àfrica, els contactes entre els nouvinguts colonitzadors i les poblacions anteriors sempre han proporcionat un marc cultural complex en el qual es poden analitzar les característiques religioses. Un examen comparatiu d’alguns santuaris rocosos situats a la zona de Cirene revela una clara interacció entre grecs, romans i antics libis. També mostra que l’expressió religiosa dels antics libis estava fortament lligada a la natura, seguint una tradició ininterrompuda des del Neolític fins a l’època romana. El caràcter religiós ctònic d’aquests santuaris també queda testimoniat per un tipus d’iconografia que il·lustra el procés d’hibridació entre les divinitats púniques, gregues i romanes.

PARAULES CLAU: ÀFRICA ROMANA, ANTIGA LÍBIA, CIRENE, SANTUARIS ROCOSOS, ICONOGRAFIA, HIBRIDACIÓ