Identidades culturales a través del análisis tecnológico cerámico. Reflexiones en torno a la romanización de la Turdetania-Bética

Violeta Moreno Megías
PYRENAE, vol. 53 núm. 1 (2022) (p. 89-111)
DOI: 10.1344/Pyrenae2022.vol53num1.4

En aquest article es presenta una reflexió sobre l’artesania terrissera preromana de la Turdetània i la seva transició durant el procés de conquesta per Roma, dins del marc de transformacions entès com la romanització. S’analitza la relació entre ambdues tradicions terrisseres a partir dels aspectes morfotipològics, però també tecnològics (fins ara escassament plantejats) i les seves lectures socials, proposant una perspectiva que parteixi dels artesans com a actors per a la interpretació de diversos aspectes de l’expressió material de la població local davant la influència cultural romana. Finalment, s’identifiquen noves línies de recerca que puguin desenvolupar els aspectes plantejats.

PARAULES CLAU: ARTESANIA, TRADICIÓ ALFARERA, SEGONA EDAT DEL FERRO, ROMANITZACIÓ, TURDETÀNIA, BÈTICA