El yacimiento de Agra dos Castros (Lugo) a través de su cerámica común

Sara Barbazán Domínguez, Eduardo Ramil Rego y Hugo Lozano Hermida
PYRENAE, vol. 53 núm. 1 (2022) (p. 67-88)
DOI: 10.1344/Pyrenae2022.vol53num1.3

Presentem els resultats de l’estudi de la ceràmica comuna procedent del castre d’Agra dos Castros (Lugo), situat als afores de l’actual ciutat de Lugo. Sembla que aquest castre va iniciar les seves ocupacions en un moment anterior al canvi d’era, i es va continuar transformant a l’abric del desenvolupament de Lucus Augusti. En aquest treball intentarem caracteritzar tipològicament les seves produccions ceràmiques i determinar l’evolució cronològica de la seva ocupació, matisant tant com sigui possible les fases establertes prèviament. El seu estudi ens ajudarà a definir les produccions ceràmiques d’aquesta època i a precisar l’àmbit d’influència de la civitas.

PARAULES CLAU: ÈPOCA ROMANA, NORD-OEST DE LA PENÍNSULA IBÈRICA, CASTRES, LUCUS AUGUSTI, CERÀMICA