La explotación de los recursos faunísticos en s'Illot des Porros (Santa Margalida, Mallorca) durante las edades del Bronce medio y final (ca. 1400-850 cal. ANE)

Lua Valenzuela-Suau, Sílvia Valenzuela-Lamas i Jordi Hernández-Gasch
PYRENAE, vol. 53 núm. 1 (2022) (p. 45-66)
DOI: 10.1344/Pyrenae2022.vol53num1.2

Cap al 1400 ANE, les poblacions que habitaven l’arxipèlag balear iniciaren la utilització de distints indrets com illots, platges o caps costaners. Aquesta nova tipologia de jaciments arqueològics ha estat relacionada per alguns investigadors amb l’aprofitament de la mar i l’augment dels contactes, que es reflecteix amb l’arribada d’elements exògens (ivori d’elefant africà i estany). En aquest estudi s’analitzen les restes de fauna recuperades a s’Illot des Porros (Santa Margalida, Mallorca) procedents dels nivells del Bronze mitjà i final (ca. 1400-850 cal. ANE) per caracteritzar l’origen de la formació del conjunt i la seva funcionalitat, contribuint així a la comprensió de l’explotació d’aquesta tipologia de jaciments.

PARAULES CLAU: ARQUEOZOOLOGIA, EDAT DEL BRONZE, ILLES BALEARS, ILLOT, CONSUM COMUNITARI