El sarcófago de la necrópolis tardorromana de Los Villaricos (Mula, Murcia)

Rafael González Fernández, Francisco Fernández Matallana, José Antonio Zapata Parra, José Javier Martínez García y Miguel Martínez Sánchez
PYRENAE, vol. 53 núm. 1 (2022) (p. 7-41)
DOI: 10.1344/Pyrenae2022.vol53num1.1

Les excavacions de la campanya arqueològica 2021 a la necròpolis principal de la villa romana de Los Villaricos han permès descobrir un sarcòfag visigot en un context de reutilització tardana de la villa. Aquesta troballa permet conèixer nous exemples de rituals funeraris cristians tardans i revifa el debat sobre alguns elements de simbologia cristiana primitiva, com és el cas de l’estaurograma. L’ús d’anàlisis de laboratori, la revisió de la literatura científica escrita fins ara i l’estudi d’aquesta nova peça posen sobre el mapa la importància del sud-est peninsular en època visigoda.

PARAULES CLAU: NECRÒPOLIS, ANTIGUITAT TARDANA, SARCÒFAG, ESTAUROGRAMA, OMEGA, ALFA