Tesis doctorals

2019

David Asensio Vilaró
Economia i societat dels pobles ibèrics de l’àrea catalana a través de l’estudi dels conjunts ceràmics
(segles VI-II aC)
Director: Dr. Joan Sanmartí
Tutor: Dr. Joan Sanmartí


Gustavo Camacho Vélez
El territorio de Clunia y su evolución entre los siglos I a.C. y X d.C.: perspectivas arqueológica
e histórica
Directors: Dr. Francesc Tuset Bertran i Dr. Juan José García González
Tutor: Dr. Miguel Ángel Cau Ontiveros


Simona Faedda
Análisis de dos domus tardoantiguas al norte del Foro de Trajano (Roma): cronología y tipología
Directors: Dr. Miguel Ángel Cau Ontiveros i Dr. Marco Rendelli
Tutor: Dr. Miguel Ángel Cau Ontiveros


Ana Pastor Pérez
Conservación arqueológica social. Etnografías patrimoniales en el Barri Gòtic de Barcelona
Directores: Dra. Margarita Díaz-Andreu García i Dra. Alicia Castillo Mena
Tutora: Dra. Margarita Díaz-Andreu García


Montserrat de Rocafiguera i Espona
El territori ausetà: La construcció d’un espai des de l’època ibèrica fins a temps visigòtics
Directores: Dra. M.ª Ángeles del Rincón Martínez i Dra. Imma Ollich i Castanyer
Tutora: Dra. Imma Ollich i Castanyer


2020

Jordi Lozano
Estudi arqueològic dels paraments de l’església del monestir de Sant Genís de Rocafort
Director: Dr. Francesc Tuset Bertran
Tutor: Dr. Miguel Ángel Cau Ontiveros