Bartomeu Vallori Márquez, La ciutat romana de Palma. Una topografia arqueològica

P51 2 015Alejandro Quevedo

PYRENAE, vol. 51 núm. 2 (2020) ISSN: 0079-8215 EISSN: 2339-9171 (p. 226-229)

DOI: 10.1344/Pyrenae2020.vol51num2.15