“Aquell poble ingrat i pèrfid”. Antisemitisme en les conferències arqueològiques de Pelegrí Casades

P51 2 008“That ungrateful and perfidious people”. Anti-Semitism in the archaeological conferences of Pelegrí Casades (1905-1917)

Jordi Vidal

PYRENAE, vol. 51 núm. 2 (2020) ISSN: 0079-8215 EISSN: 2339-9171 (p. 181-196)

DOI: 10.1344/Pyrenae2020.vol51num2.8

L’objectiu d’aquest article es analitzar l’ideari antisemita de l’arqueòleg català Pelegrí Casades i Gramatxes, a partir de l’estudi de les seves memòries i del cicle de conferències que va pronunciar al Centre Excursionista de Catalunya entre 1905 i 1917. L’anàlisi demostra la pretensió de Casades de buscar en l’arqueologia arguments històrics que legitimessin el seu discurs d’odi contra els jueus.

PALABRAS CLAVE: ISRAEL, JUDÀ, CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA, DISCURS D’ODI

The aim of this article is to analyze the anti-Semite ideology of the Catalan archaeologist Pelegrí Casades i Gramatxes, studying his memoirs and the lectures he gave at the Centre Excursionista de Catalunya between 1905 and 1917. The analysis carried out demonstrates the pretension of Casades to find archaeological arguments to legitimize his hate speech against the Jews.

KEYWORDS: ISRAEL, JUDAH, CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA, HATE SPEECH