La correspondència entre Josep Gudiol i Cunill i Joan Serra Vilaró

The correspondence between Josep Gudiol i Cunill and Joan Serra Vilaró

Jordi Vidal Palomino

PYRENAE, vol. 49 núm. 2 (2018) ISSN: 0079-8215 EISSN: 2339-9171 (p. 101-117)

DOI: 10.1344/Pyrenae2018.vol49num2.5

Aquest article presenta i analitza un conjunt de 13 cartes intercanviades entre Josep Gudiol i Cunill i Joan Serra Vilaró, dos dels arqueòlegs catalans més destacats del final del segle xix i la primera meitat del segle xx. Aquesta correspondència ens ofereix noves dades sobre les biografies dels seus autors, i també ens permet aprofundir en l’estudi de les relacions científiques entre tots dos, unes relacions centrades en l’àmbit de l’arqueologia, la història i la història de l’art.

PARAULES CLAU: BERGISTANS, MUSEU EPISCOPAL DE VIC, HISTÒRIA DE L’ARQUEOLOGIA, ART MEDIEVAL CATALÀ

This paper presents and analyses 13 letters between Josep Gudiol i Cunill and Joan Serra Vilaró, two of the most important archaeologists from the end of 19th to the first half of 20 th century in Catalonia. These letters offer us new biographical data of their authors, and enable us to analyse their scientific links, specially focused on the fields of archaeology, history and history of art.

KEYWORDS: BERGISTANI, EPISCOPAL MUSEUM OF VIC, ARCHAEOLOGICAL HISTORY, CATALAN MEDIEVAL ART