Indicis d’un campament romà tardorepublicà en el Serrat dels Espinyers (Isona i Conca Dellà, Pallars Jussà), nova evidència anterior a la fundació d’Aeso

Evidence of a Late Republican Roman Camp in Serrat dels Espinyers (Isona i Conca Dellà, Pallars Jussà)

PYRENAE, vol. 47 núm. 2 (2016) ISSN: 0079-8215 EISSN: 2339-9171 (p. 39-52). DOI: 10.1344/Pyrenae2016.vol47num2.3 

Carles Padrós, Cristina Belmonte i Ignasi Garcés

Aquest article analitza la recent identificació en l’excavació realitzada en el Serrat dels Espinyers (Isona) de diversos trams de fossats atribuïbles a un campament romà tardorepublicà. Amb aquestes noves dades arqueològiques es planteja la importància de la presència d’una estructura militar del segle II aC o inicis de l’I aC en aquest entorn al peu dels Pirineus, un fet que s’esdevé durant les dècades prèvies a la construcció de la muralla romana, com a element fundacional de la ciutat d’Aeso, o a moments d’inestabilitat com les Guerres Sertorianes. 

PARAULES CLAU: AESO, CAMPAMENT ROMÀ, FOSSA FASTIGATA, ROMA TARDOREPUBLICANA, HISPANIA CITERIOR 


Evidence of a Late Republican Roman Camp in Serrat dels Espinyers (Isona i Conca Dellà, Pallars Jussà) 

This article analyses the recent identification, in the excavation of Serrat dels Espinyers (Isona), of various sections from a few ditches/moats, attributable to a late-republican Roman camp. These new archaeological data, raises the importance of the presence of a military structure during the 2nd century BC or early 1st century BC in this site, just at the foot of the Pyrenees. This fact happened just in the decades prior to the construction of the Roman wall, as a foundational element to Aeso city or around instability moments during the Sertorian war.

KEYWORDS: AESO, ROMAN CAMP, FOSSA FASTIGATA, , HISPANIA CITERIOR