Editorial Board 

Managing Editor
Gisela RIPOLL, Universitat de Barcelona (ES) orcid.logo svg

 

Associated Editors

Xavier AQUILUÉ, Museu d’Arqueologia de Catalunya / Centre Iberia Graeca (ES) orcid.logo svg

Jordi NADAL, Universitat de Barcelona (ES) orcid.logo svg

 

Advisory Editors

Jelena BEHAIM, Universitat de Barcelona (ES) ORCiD

Ana DELGADO, Universitat Pompeu Fabra (ES) orcid.logo svg

Martin GALINIER, Université de Perpignan (FR) orcid.logo svg

Juan Francisco GIBAJA, CSIC Barcelona (ES) orcid.logo svg

Mathieu LANGLAIS, CNRS – Université de Bordeaux (FR) orcid.logo svg

Josep Maria PALET, Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ES) orcid.logo svg

Alessandra PECCI, Universitat de Barcelona (ESorcid.logo svg

Daniel RICO CAMPS, Universitat Autònoma de Barcelona (ESorcid.logo svg


Editorial Board

Rosa Maria ALBERT, Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ES) orcid.logo svg

Diego ANGELUCCI, Università degli Studi di Trento (IT) orcid.logo svg

Michael BARTON, Arizona State University (US) orcid.logo svg

Manuel CALVO TRIAS, Universitat de les Illes Balears (ES) orcid.logo svg

Eduardo CARRERO, Universitat Autònoma de Barcelona (ES) orcid.logo svg

Josep M. FULLOLA i PERICOT, Universitat de Barcelona (ES) orcid.logo svg

Ignacio GRAU MIRA, Universitat d'Alacant (ES) orcid.logo svg

Josep M. GURT i ESPARRAGUERA, Universitat de Barcelona (ES) orcid.logo svg

Vassilis KILIKOGLOU, NCSR Demokritos (GR) orcid.logo svg

Claire MANEN, Université Toulouse-Jean Jaurès (FR) orcid.logo svg

Francisco MARCO SIMÓN, Universidad de Zaragoza (ES) orcid.logo svg

Nicholas MÁRQUEZ-GRANT, Cranfield University (UK) orcid.logo svg

Alejandro MARTÍNEZ PÉREZ-PÉREZ, Universitat de Barcelona (ES) orcid.logo svg

Marcos MARTINÓN TORRES, University of Cambridge (UK) orcid.logo svg

Rosa PLANA MALLART, Université Paul-Valéry Montpellier (FR) orcid.logo svg

Leonor PEÑA CHOCARRO, CSIC (ES) orcid.logo svg

Alistair PIKE, University of Southampton (UK) orcid.logo svg

Fernando QUESADA SANZ, Universidad Autónoma de Madrid (ES) orcid.logo svg

Joan RAMON TORRES, Consell d’Eivissa (ES) orcid.logo svg

Arlene ROSEN, University of Texas at Austin (US) orcid.logo svg

Robert SALA RAMOS, Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (ES) orcid.logo svg

Claire SMITH, Flinders University (AU) orcid.logo svg

Pier Giorgio SPANU, Università degli Studi di Sassari (IT) orcid.logo svg

Nicolas VALDEYRON, Université Toulouse-Jean Jaurès (FR) orcid.logo svg

Peter VAN DOMMELEN, Brown University (US) orcid.logo svg

Isabel VELÁZQUEZ, Universidad Complutense de Madrid (ES) orcid.logo svg

Valentín VILLAVERDE BONILLA, Universitat de València (ES) orcid.logo svg

Philipp VON RUMMEL, Deutsches Archäologisches Institut (DE) orcid.logo svg

João ZILHÃO, Universidades de Lisboa (PT) orcid.logo svg

 
Exchanges
Pilar GARCÍA-ARGÜELLES, Universitat de Barcelona
 
Information/Subscription /Sales
Secretaria de la Secció de Prehistòria i Arqueologia
 
Editorial Production
Albert RUBIO I MORA
 

Editorial Production on-line:
Josep SOCORREGUT

Design
Natàlia ARRANZ

Pyrenae website
Sistemas de Gestión de Patrimonio, SCCL

https://www.sgponline.net
  
Linguistic checking
Philip BANKS
Paul REYNOLDS
 
 

<< Previous Editorial Policy                                                           Next >> History of the Journal