[El formulari de cerca s’està revisant]

Consells per a la cerca: 

  • Els termes de la cerca no distingeixen entre majúscules i minúscules.
  • No es tenen en compte els mots gramaticals (articles, preposicions, etc.).
  • Per defecte, només es retornen els articles que contenen tots els termes de la consulta (és a dir, que s’utilitza l’operador AND de manera predeterminada).
  • Combineu les expressions que contenen més d’una paraula amb l’operador OR per cercar qualsevol dels termes de la consulta; per exemple, educació OR recerca.
  • Utilitzeu parèntesis per crear consultes més complexes; p. ex. fitxer ((revista OR conferència) NOT tesis)
  • Per cercar una frase o una locució exactes, escriviu-les entre cometes; p. ex. «publicació amb accés obert»
  • Per excloure una paraula, afegiu-hi al davant un guionet - o NOT; p. ex. en línia -política o en línia NOT política.
  • Utilitzeu l’asterisc (*) en un terme com a comodí per cercar qualsevol seqüència de caràcters; p. ex. si introduïu moralitat soci* moralitat se cercaran tant els documents que contenen tant la paraula «socia» com els que contenen la paraula «sociològica».