Equip Editorial

Editora
Gisela RIPOLL, Universitat de Barcelona (ES) orcid.logo svg

 
Editors Adjunts 
Xavier AQUILUÉ, Museu d’Arqueologia de Catalunya / Centre Iberia Graeca (ES) orcid.logo svg
Jordi NADAL, Universitat de Barcelona (ES) orcid.logo svg
 

 

Consell de Redacció

Jelena BEHAIM, Universitat de Barcelona (ES) ORCiD

Ana DELGADO, Universitat Pompeu Fabra (ES) orcid.logo svg

Martin GALINIER, Université de Perpignan (FR) orcid.logo svg

Juan Francisco GIBAJA, CSIC Barcelona (ES)orcid.logo svg

Mathieu LANGLAIS, CNRS – Université de Bordeaux (FR) orcid.logo svg

Josep Maria PALET, Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ES) orcid.logo svg

Alessandra PECCI, Universitat de Barcelona (ES)orcid.logo svg

Daniel RICO CAMPS, Universitat Autònoma de Barcelona (ES)orcid.logo svg

 

 

Consell Assessor

Rosa Maria ALBERT, Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ES) orcid.logo svg

Diego ANGELUCCI, Università degli Studi di Trento (IT) orcid.logo svg

Michael BARTON, Arizona State University (US) orcid.logo svg

Manuel CALVO TRIAS, Universitat de les Illes Balears (ES) orcid.logo svg

Eduardo CARRERO, Universitat Autònoma de Barcelona (ES) orcid.logo svg

Josep M. FULLOLA i PERICOT, Universitat de Barcelona (ES) orcid.logo svg

Ignacio GRAU MIRA, Universitat d'Alacant (ES) orcid.logo svg

Josep M. GURT i ESPARRAGUERA, Universitat de Barcelona (ES) orcid.logo svg

Vassilis KILIKOGLOU, NCSR Demokritos (GR) orcid.logo svg

Claire MANEN, Université Toulouse-Jean Jaurès (FR) orcid.logo svg

Francisco MARCO SIMÓN, Universidad de Zaragoza (ES) orcid.logo svg

Nicholas MÁRQUEZ-GRANT, Cranfield University (UK) orcid.logo svg

Alejandro MARTÍNEZ PÉREZ-PÉREZ, Universitat de Barcelona (ES) orcid.logo svg

Marcos MARTINÓN TORRES, University of Cambridge (UK) orcid.logo svg

Rosa PLANA MALLART, Université Paul-Valéry Montpellier (FR) orcid.logo svg

Leonor PEÑA CHOCARRO, CSIC (ES) orcid.logo svg

Alistair PIKE, University of Southampton (UK) orcid.logo svg

Fernando QUESADA SANZ, Universidad Autónoma de Madrid (ES) orcid.logo svg

Joan RAMON TORRES, Consell d’Eivissa (ES) orcid.logo svg

Arlene ROSEN, University of Texas at Austin (US) orcid.logo svg

Robert SALA RAMOS, Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (ES) orcid.logo svg

Claire SMITH, Flinders University (AU) orcid.logo svg

Pier Giorgio SPANU, Università degli Studi di Sassari (IT) orcid.logo svg

Nicolas VALDEYRON, Université Toulouse-Jean Jaurès (FR) orcid.logo svg

Peter VAN DOMMELEN, Brown University (US) orcid.logo svg

Isabel VELÁZQUEZ, Universidad Complutense de Madrid (ES) orcid.logo svg

Valentín VILLAVERDE BONILLA, Universitat de València (ES) orcid.logo svg

Philipp VON RUMMEL, Deutsches Archäologisches Institut (DE) orcid.logo svg

João ZILHÃO, Universidade de Lisboa (PT) orcid.logo svg


Intercanvis

Pilar GARCIA-ARGÜELLES, Universitat de Barcelona

Informació/Subscripcions /Vendes
Secretaria de la Secció de Prehistòria i Arqueologia

Producció Editorial
Albert RUBIO

Producció Editorial on-line:
Josep SOCORREGUT

Disseny
Natàlia ARRANZ

Espai Web 
Sistemas de Gestión de Patrimonio, SCCL

http://www.sgponline.net

 

<< Anterior Política Editorial                                                                   Següent>> Històric de la revista