Política Editorial

  • Pyrenae publica articles que reflecteixin i incitin a la recerca en tots els camps temàtics des de la Prehistòria fins a inicis de l’època medieval, així com aspectes relatius a la metodologia, teoria, historiografia..., amb una clara vocació per l’excel·lència i la innovació.

  • Pyrenae inclou articles de fons sol·licitats pels propis editors, articles presentats per autors o equips de recerca, un fòrum de discussió eventual, ressenyes bibliogràfiques i el llistat de Tesis Doctorals i Treballs Finals de Máster llegits a la Secció de Prehistòria i Arqueologia de la Universitat de Barcelona. El llistat és la mostra de la labor científica que professors, estudiants i investigadors estan duent a terme a la Secció.

  • Pyrenae és una publicació periòdica de caràcter semestral que es publica tant en paper, i pot ser consultada en aquest espai web en edició digital, en qualsevol ebook (format epup) o descarregar-se en format electrònic (pdf). Un primer volum és publicat al mes de gener i un segon al mes de juliol. Els editors de la revista respecten la seva periodicitat.

  • Avaluació per parells cecs. Pyrenae entén que l’avaluació dels textos és un dels punts fonamentals per a la seva excel·lència i procedeix a una avaluació per pars cecs de forma estricta, seguint les recomanacions ètiques i científiques de la European Association of Science Editors. En el procés d’avaluació, els editors de la revista, una vegada considerada la qualitat de l’article i tenint en compte la seva temàtica, l’envien com a mínim a dos avaluadors anònims. La responsabilitat final per a la publicació del manuscrit sotmès a Pyrenae recau sobre els editors de la revista, atès que són ells els que coneixen els seus lectors, la seva audiència, difusió i l’impacte, així com el reconeixement de la revista.

  • Pyrenae tindrà cura especial de no publicar articles ja apareguts en altres revistes ni traduccions d’articles. Els editors de la revista preguen als autors no enviar aquest tipus de documentació per a la seva valoració. En casos molt excepcionals l’Equip Editor pot considerar la publicació d’un text no inèdit. 

  • Les opinions i dades contingudes en cadascun dels articles publicats són única i exclusivament responsabilitat dels autors. Ni Pyrenae, ni la Secció de Prehistòria i Arqueologia de la Universitat de Barcelona, ni la pròpia Universitat són responsables, en cap cas, de la credibilitat i autenticitat dels treballs.

  • Els articles publicats a Pyrenae poden ser consultats i descarregats a través d’aquesta pàgina web (cf. Arxiu) o bé mitjançant el repositori cooperatiu Revistes Catalanes amb Accés Obert.

 << Anterior. Presentació                                                                                                                                     Següent >> Equip Editorial