Política Editorial

  • Pyrenae publica articles originals que reflecteixin i incitin a la recerca científica en tots els camps temàtics des de la Prehistòria fins l'arqueologia d'inicis de l’època medieval, així com aspectes relatius a la metodologia, teoria, historiografia..., amb una clara vocació per l’excel·lència i la innovació.

  • Pyrenae inclou articles de fons sol·licitats pels propis editors, articles presentats per autors o equips de recerca, un fòrum de discussió eventual, ressenyes bibliogràfiques.

  • Pyrenae és una publicació periòdica de caràcter semestral que es publica tant en paper i en accés obert. Pot ser consultada en aquest espai web en edició digital, en qualsevol ebook (format epup) o descarregar-se en format electrònic (pdf). Un primer volum és publicat al mes de gener i un segon al mes de juliol. Els editors de la revista respecten la seva periodicitat.

  • Pyrenae té cura especial de no publicar articles ja apareguts en altres revistes ni traduccions d’articles. L'Equip Editor de la revista preguen als/les autors/es no enviar aquest tipus de documentació per a la seva valoració. En casos molt excepcionals l’Equip Editor pot considerar la publicació d’un text no inèdit. 

  • Les opinions i dades contingudes en cadascun dels articles publicats són única i exclusivament responsabilitat dels/les autors/es. Ni Pyrenae, ni la Secció de Prehistòria i Arqueologia de la Universitat de Barcelona, ni la pròpia Universitat són responsables, en cap cas, de la credibilitat i autenticitat dels treballs.

  • Els articles en accés obert publicats a Pyrenae poden ser consultats i descarregats a través d’aquesta pàgina web (cf. Arxiu) o bé mitjançant el repositori cooperatiu Revistes Catalanes amb Accés Obert.

 

Avaluació per parells cecs externs. 

Pyrenae entén que l’avaluació dels textos és un dels punts fonamentals per a la seva excel·lència i procedeix a una avaluació per pars cecs externs a Pyrenae de forma estricta, seguint les recomanacions ètiques i científiques de la European Association of Science Editors. En el procés d’avaluació, els/les editores de la revista, una vegada considerada la qualitat de l’article i tenint en compte la seva temàtica, l’envien com a mínim a dos/dues avaluadors/es anònims/es. La responsabilitat final per a la publicació del manuscrit sotmès a Pyrenae recau sobre l'equip editor de la revista, atès que són els que coneixen els seus lectors, la seva audiència, difusió i l’impacte, així com el reconeixement de la revista. L’Equip Editor s’ocupa de l’avaluació de les ressenyes bibliogràfiques.

 

Taxes de presentació i publicació

La publicació a Pyrenae és gratuïta i no es cobren taxes de tramitació als/les autors/es.

 

Ètica Editorial / Compliment dels estàndards comunitaris

Pyrenae garanteix tots els codis ètics i conflicte d’interessos en el procés d’edició, des de els/les editors/es als/les avaluadors/es i autors/es, aplicant els principis establerts pel Comitè d’Ètica de Publicacions (COPE), que assumeix la Universitat de Barcelona en la Declaració ètica i de bones pràctiques per a les revistes científiques. La European Association of Science Editors disposa d’un gran nombre de recursos per la redacció, avaluació i edició de manuscrits científics que Pyrenae té en compte al llarg de tot el procés.

 

 << Anterior. Presentació                                                        Següent >> Equip Editorial